הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
מועצה מקומית - טורעאן - דף הבית
מועצה מקומית - טורעאן

פרויקטים במועצה


המועצה המקומית טורעאן

مجلس طرعان المحلي

 לוגו

סטאטוס של פרויקטים בביצוע

 

מס'שם הפרויקטסטטוס
1שצפ"ים

לקראת ביצוע הצללות והשלמות עבודות אחרות.

 

2

גן ילדים מזרחי

 

עבודות הגמר והפיתוח בביצוע

 

3כבישים 43,41  לקראת סלילת שכבה שניה
4תוספת לבית ספר תיכוןבביצוע ( שלד קומה שלישית)
5

שיפוץ מועדון נוער

 

בוצעה מסירת שטח לקבלן לקראת התחלת עבודה
6סלילת כביש 15החוזה נחתם עם הקבלן הזוכה , בקרוב ימסר השטח לקבלן עם צו התחלת עבודה
7

סלילת כבישם 1,5,43

 

החוזה נחתם עם הקבלן הזוכה , בקרוב ימסר השטח לקבלן עם צו התחלת עבודה
8

סלילת כבישים 42,11

 

לקראת יציאה למכרז
9סלילת כבישים 11, 38,7  לקראת יציאה למכרז
10אולם ספורט על יד בית ספר יסודי ב'נערך סיור קבלנים עם המשקל בשבוע שעבר, לקרת קבלת תוצאות המכרז להחלטה על קבלן זכיין.
11חיזוק שיפוץ ופיתוח בית ספר חטב א'עבודות החיזוק והשיפוץ  לקראת סיום ומסירה 
12חיזוק שיפוץ ופיתוח בית ספר יסודי ב'עבודות החיזוק והשיפוץ לקראת סיום ומסירה
13עבודות הנגשת בית ספר חטב א'העבודות לקראת סיום
14עבודות הנגשת בית ספר יסודי ג'+ב'העבודות הסתיימו, לקראת מסירה 
15

סלילת כביש 11+12 ,משרד התחבורה:

 

  • העבודות נמסרו מלבד לתאורת רחובות
  • הותקנו פנסי לידים לקראת חיבורים לרשת החשמל לבדיקת התאורה
 עבודות הנגשה מבנה ציבור וחינוךהעבודה נגמרה ונמסרה
16סלילת כביש 3 שלב ב' משרד התחבורה
  • העבודות בחניון וחצר ב"ס הסתיימו אך טרם נמסרו.
  • העבודות בכביש , בביצוע
17חצר לימודית בבית ספר יסודי א'רוב העבודות הסתיימו אך טרם נמסרו , יש עוד עבודות שישי להשלים
18שיפוצים בבית ספר יסודי א'העבודות הסתיימו , אך טרם נמסרו
19מעון יום אעסאליאתעבודות השלד בביצוע
20מעון יום שכונת בנה ביתךעבודות החפירה והחציבה בביצוע
21אספקה והתקנת גופי תאורה במגרש כדורגלהעבודה בוצעה ונמסרה
22תיקונים נקודתיים בתכנית המתארהעבודה בביצוע ע"י מתכננים שונים
23תכנון מפורט לכבישים ותשתיות לפי תמ"ל 1008

העבודה בביצוע

 

24הכנת תכנית מתאר כוללניתהעבודה בביצוע

 


 

 

מס'שם הפרויקטסטטוס
25הרחבה דרומית ממערב עד מזרח , (תמ"ל 1076)העבודה בביצוע
26תכנון מפורט של מעיין טורעאןהעבודה בביצוע
27תכנון מפורט לשיקום גרעין הכפר

העבודה בביצוע

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


פרויקטים במועצה