הרכב ועדת איכות הסביבה:

 

  1. מר עזיז זרעיני, עובד מועצה, מנהל מחלקת איכות סביבה, רישוי עסקים ופיקוח

  2. מר אנוואר סבאח, חבר מועצה

  3. מר עלאא היאג'נה, חבר מועצה

  4. מר אמגד זרעיני, חבר מועצה

  5. מר דיאב עדוי, חבר מועצה

  6. מר האני עביד, חבר מועצה

  7. ד"ר הישאם ראג'י נסאר, נציג ציבור

  8. מר מוחמד עיסא נסאר, נציג ציבור.