ע"פ תקנה 5(ב)(2א) לתקנות הגבלת פעילות,חל איסור להפעיל את העסק לפני שבעל העסק מצהיר כי הוא עומד

                 בתנאים הבאים:

  • תשאול לגבי מצבו הרפואי של העובד (שיעול, חום, מגע עם חולה)

  • מדידת חום באמצעי לא פולשני

  • שיבוץ העובדים במשמרות קבועות ככל האפשר [בפרסום קיימת טעות – הפניה לסעיף 6 לתקנות במקום לסעיף 3א(6) לתקנות, יש לקוות כי הטעות תתוקן במהרה]

  • מינוי עובד לתפקיד "ממונה על ענייני קורונה"

  • הקפדה על כללי היגיינה במקום העסק ע"י העובדים לרבות חיטוי משטחים פנימיים בעסק באופן תדיר

  • קיום מחיצה בדלפק למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח

  • הקפדה על שמירת מרחק של 2 מ' בין הנוכחים (למעט המתגוררים באותו מקום), וסימון מקומות באיזור הקופות וקביעת שילוט על שמירת מרחק

  • מניעה ככל הניתן של צפיפות, ויסות כניסת מבקרים כך שישהו בעסק לא יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה (או 4 לקוחות, אם שטח החנות מעל 100 מ"ר)

                   

                   

                   

                 אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה 5(ב) (2א)(א) לתקנות שעת חירום. אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור

                                                                                                                                                                    

Browser not supported