מר סאמח נסאר – מנהל מחלקת תשתיות וכבישים
גב' פירוז סלאמה – מזכירת מחלקת הנדסה
מר היתם חליל – איש אחזקה

שעות קבלת קהל :

ימים  ג' – ה' – ש' משעה  00: 8 עד שעה  30: 14

  • מחלקת התשתית מטפלת בכל מערך התשתיות והכבישים של הרשות תוך שאיפה להעלאתה ולשיפורה של איכות החיים של תושבי הרשות ושל השוהים בתחומה.
  • תרגום המדיניות ארוכת הטווח של ראש הרשות בעניין התשתיות והכבישים בכל הקשור לשיפור התשתיות ורשת הכבישים ברשות ובגיבוש תפיסה כוללנית לתחזוקה ולפיתוח התשתיות ורשת הכבישים והתנועה .
  • אחריות להכנת תכנית עבודה שנתית הכוללת את הפעילות השוטפות של יחידת התחזוקה, התכנון, הקמת תשתיות , הרחבתן ופיתוחן .
  • אחריות לתכנון ולתיאום הביצוע לפיתוח ולפיקוח על ביצוע עבודות ציבוריות בתחומים הבאים :
    כבישים, מדרכות , תיעול, תאורה וחשמל, גנים ציבוריים, פארקים ונוף,  תנועה ודרכים.
סאמח נסאר
מנהל תשתיות וכבישים
04-6414024