שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
בקשה להצטרפות למאגר מכרז זוטא ספקים 12/10/2020
מאגר היועצים והמתכננים ספקים 12/10/2020

עבור לארכיון המכרזים