דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מתאם שיקום מתכלל כללי פומבי 21/09/2022 17/10/2022
מנהל לשכת מנכל כללי פומבי 21/09/2022 17/10/2022

עבור לארכיון דרושים