דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מנהל ספורט כללי פנימי 21/09/2022 27/09/2022
מכרזים פומביים למשרות - 20 רווחה פומבי 12/09/2022 27/09/2022
מנהל יחידת הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה העירוני כללי חיצוני 03/08/2022 15/08/2022
פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני כללי חיצוני 03/08/2022 15/08/2022
מכרז חיצוני למנהל/ת חבשבנאות ראשי גזברות חיצוני 21/05/2022 04/06/2022
פרסום מרכז גישור חינוך חיצוני 02/01/2022 02/01/2022
מכרז חיצוני לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת בקהילה רווחה חיצוני 30/12/2021 13/01/2022
מכרז חיצוני לתפקיד : רכז/ת התנדבות רשותי רווחה חיצוני 30/12/2021 13/01/2022
פרסום - מנהל תכנית 360 חינוך חיצוני 18/12/2021 02/01/2022
פקח עירוני כללי חיצוני 13/11/2021 25/11/2021
מכרז חיצוני לתפקי ד מנהל/ת יחידת ניהול ההון האנושי כללי חיצוני 10/11/2021 23/11/2021
נאמני קורומה בבתי הספר כללי חיצוני 08/11/2021 22/11/2021
מכרז חיצוני לתפקי ד סייעות לגננות בטרום חובה חינוך חיצוני 06/11/2021 20/11/2021
איתור נציגי ציבור כללי 14/10/2021 28/10/2021
מכרז- פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים גזברות חיצוני 21/09/2021 04/10/2021
מכרז מנהל רכש ואספקה גזברות חיצוני 14/09/2021 04/10/2021
מכרז פומבי לתפקי ד רכז/ת משאבי אנוש כללי פומבי 11/09/2021 25/09/2021
מנהל יח לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים כללי חיצוני 18/08/2021 04/09/2021
מכרז מוקדן עירוני 106 כללי חיצוני 14/07/2021 31/07/2021
מכרז 1-2021 מנהל רכש גזברות חיצוני 16/02/2021 06/03/2021
מכרז פומבי פסיכולוג מומחה מדריך חינוך פומבי 22/06/2020 04/07/2020
הזמנה למתן הצעה לתפקיד יועץ משפטי חיצוני כללי חיצוני 04/06/2020 02/07/2020
מכרז פומבי לתפקיד רכז.ת בית ספר כעוגן בקהילה חינוך פומבי 09/03/2020 21/03/2020
עוזרות לגננת בגני חובה חינוך פומבי 22/02/2020 05/03/2020
סייעות אוטיזם - פרסום על מכרז חיצוני חינוך חיצוני 24/06/2019 06/07/2019
משרה 11/2018: קצין/ת ביקור סדיר חינוך חיצוני 08/01/2019 22/01/2019
3-2019 רכז תחבורה ציבורית תחבורה ציבורית חיצוני 01/01/2019 15/01/2019
פניה לקבלת הצעות לעוזר מהנדס בנושאים אסטרטיגיים הנדסה חיצוני 07/06/2018 21/06/2018
משרה 03/2018: רכז מערבות חברתית רווחה פומבי 07/03/2018 17/03/2018

חזור לדרושים כעת