דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי פסיכולוג מומחה מדריך חינוך פומבי 22/06/2020 04/07/2020
הזמנה למתן הצעה לתפקיד יועץ משפטי חיצוני כללי חיצוני 04/06/2020 02/07/2020
מכרז פומבי לתפקיד רכז.ת בית ספר כעוגן בקהילה חינוך פומבי 09/03/2020 21/03/2020
עוזרות לגננת בגני חובה חינוך פומבי 22/02/2020 05/03/2020
סייעות אוטיזם - פרסום על מכרז חיצוני חינוך חיצוני 24/06/2019 06/07/2019
משרה 11/2018: קצין/ת ביקור סדיר חינוך חיצוני 08/01/2019 22/01/2019
3-2019 רכז תחבורה ציבורית תחבורה ציבורית חיצוני 01/01/2019 15/01/2019
פניה לקבלת הצעות לעוזר מהנדס בנושאים אסטרטיגיים הנדסה חיצוני 07/06/2018 21/06/2018
משרה 03/2018: רכז מערבות חברתית רווחה פומבי 07/03/2018 17/03/2018

חזור לדרושים כעת